PL Law ApS


Bemærk, hjemmesiden er under udarbejdelse.
Hos Price Lundsteen Law leverer vi erhvervsjuridisk rådgivning i bred forstand, herunder strategisk sparring, der samlet styrker vores klienters bundlinje. Vi adskiller os fra det resterende marked ved, at såvel en jurist som en revisor arbejder på én og samme sag med henblik på at skabe yderligere forretningsmæssig værdi. I praksis er det vores erfaring, at denne synergieffekt har en reel og mærkbar positiv effekt.


Det gør sig f.eks. særligt gældende inden for selskabsretlige, skatteretlige, momsretlige, IP-retlige, ansættelsesretlige, persondataretlige, bestyrelsesmæssige og kontraktretlige problemstillinger/muligheder.


Ved Price Lundsteen Law kan det som klient derfor forventes, at en given sag ikke blot løses ud fra hvad der juridisk forekommer mest opportunt, men i lige så høj grad hvad der i en økonomisk kontekst er mest hensigtsmæssig.


Kontakt os meget gerne for en gratis og uforpligtende drøftelse på:


Mobil: 40 70 55 29
E-mail: info@pllaw.dk